Wyszukiwanie

Słowo Życia na styczeń 20101

Od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się uroczyście Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jak pamiętamy Chiara miała w zwyczaju komentować na tę okazję werset biblijny wybrany ze Słowa Życia tego samego miesiąca. W tym roku zdaniem biblijnym na Tydzień Modlitw jest: "Wy jesteście świadkami tego" (Łk 24, 48). Aby dobrze nim żyć, proponujemy to rozważanie Chiary jako swego rodzaju "naglące wezwanie" dla nas chrześcijan, by razem dawać świadectwo obecności Boga w świecie.


Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi
i będą oni Jego ludem,
a On będzie 'Bogiem z nimi' (Ap 21, 3).


Słowo Boże tego miesiąca jest dla nas wezwaniem. Jeśli chcemy należeć do Jego ludu, musimy pozwolić Mu żyć pomiędzy nami. Ale jak to możliwe i co zrobić, aby już tu na ziemi zasmakować choć trochę tej bezmiernej radości, którą kiedyś da nam oglądanie Boga? To właśnie objawił nam Jezus, taki jest sens Jego wcielenia: przyszedł obdarować nas swoim życiem miłości, jaka łączy Go z Ojcem, abyśmy i my żyli w taki sposób.


My, chrześcijanie możemy już teraz urzeczywistniać to zdanie i mieć Boga wśród nas. Aby Bóg żył wśród nas, trzeba - jak mówią Ojcowie Kościoła - spełnić pewne warunki. Dla św. Bazylego oznacza to postępować zgodnie z wolą Bożą, dla św. Jana Chryzostoma - kochać tak, jak Jezus nas umiłował, dla św. Teodora Studyty warunkiem tym jest miłość wzajemna, dla Orygenesa - zgodność myśli i uczuć, aby dojść aż do zgody, która "jednoczy i zawiera w sobie Syna Bożego"2.


Nauczanie Jezusa zawiera klucz do zrealizowania Jego obecności między nami: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem" (por. J 13, 34). Miłość wzajemna jest "kluczem" umożliwiającym obecność Boga. "Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas" (1 J 4, 12) gdyż: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20) - mówi Jezus.

 [1]  2  » 

Powrót

Zegar
Dzisiaj jest

wtorek,
23 kwietnia 2024

(114. dzień roku)

Święta

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męcz., Głównego Patrona Polski

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
863553
Statystyki

stat4u