Wyszukiwanie

1. Rok obecny przypomina dwie znaczące rocznice – 350.lecie ślubów króla Jana Kazimierza i 50.lecie jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego. Śluby te, co roku ponawiane z Jasnej Góry, kształtowały ducha polskiego Narodu w trudnym okresie zmagań o zachowanie naszej tożsamości, pozwalały zachować wierność Bogu i Kościołowi, umacniały duchową jedność Narodu, wolność, prawa osoby, rodziny oraz ład społeczny. Jubileusz ten skłania cały Kościół w Polsce do pogłębionej refleksji i rachunku sumienia z wypełnienia podjętych zobowiązań oraz do odważnego podejmowania nowych zadań, które Bóg przed nami stawia. Biskupi dziękując Bożej Opatrzności za dar Prymasa Polski, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i za prorocze treści wpisane przez Niego w tekst ślubów jasnogórskich, na nowo zawierzają Maryi losy Kościoła, narodu i państwa. Głęboko ufamy, że tegoroczne, jubileuszowe ponowienie ślubów umocni także obecne pokolenie, przejmujące odpowiedzialność za wolną Polskę, w realizacji ślubów.

2. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej przywołuje na myśl Rodaków żyjących poza granicami, dla których Wizerunek Jasnogórskiej Pani był i pozostaje znakiem więzi z Ojczyzną i Kościołem. Dziękując wszystkim zaangażowanym dotychczas w duszpasterstwo polonijne, biskupi wraz z całym polskim duchowieństwem stojąc wobec nowej fali emigracji podejmują niełatwe zadanie zorganizowania posługi duszpasterskiej dla rodaków, we współpracy z miejscowymi episkopatami.

3. Biskupi kontynuowali refleksję nad szczególnie bolesnym wątkiem współczesnych dziejów Polski, jakim było prześladowanie Kościoła po II wojnie światowej wraz z nasiloną inwigilacją osób duchownych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Episkopat Polski zwraca uwagę na potrzebę podstawowego rozróżnienia, kto w tym czasie był prześladowany, a kto był prześladowcą. Biskupi wyrazili hołd i uznanie tym wszystkim duchownym i świeckim, którzy okazali heroiczną wierność wymogom Ewangelii, patriotyzm i zwykłą ludzką uczciwość. Rezultatem analiz jest specjalny dokument Rady Stałej i biskupów diecezjalnych zawierający etyczno-moralne przesłanki do głębszego, sprawiedliwego rozpoznania i chrześcijańskiej oceny tamtej epoki. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że dokument ten ułatwi odpowiedzialne traktowanie trudnego problemu lustracji.

 [1]  2  » 

Powrót

Zegar
Dzisiaj jest

środa,
17 kwietnia 2024

(108. dzień roku)

Święta

Środa, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
861789
Statystyki

stat4u