Wyszukiwanie

Aby zabezpieczyć kościół przed utratą ciepła, została kupiona kotara

Powrót

Tradycyjnie po Pierwszej Niedzieli Adwentu w naszej parafii przeżywaliśmy Rekolekcje. W tym roku rekolekcje prowadził i Słowo Boże głosił ks. Krzysztof Ślepokura – Kapelan Szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Oprócz nauk dla wszystkich wiernych były też osobne spotkania dla kandydatów do bierzmowania.

Powrót

W sobotę 24 września 2022 r. Pojechaliśmy na Diecezjalną Pielgrzymkę Liturgicznej Służby Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej.

Powrót

18 września w XXV Niedzielę Zwykłą nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość Odpustową. W tym roku Słowo Boże głosił i sumę odpustową odprawił ks. dr hab. prof. KUL Marian Pokrywka, który poświęcił także chrzcielnicę zakupioną na okoliczność 50 lecia erygowania naszej parafii.

Powrót

Dekretem z dnia 09.09.1972r. Nr. 1542/Gł./72 została erygowana przez bpa lubelskiego Piotra Kałwę, parafia w Żulicach. Powstała z podziału parafii Rzeplin i dołączenia Dutrowa z parafii Nabróż. Weszła w skład dekanatu tyszowieckiego, a obecnie należy do dekanatu łaszczowskiego. W tym roku nasza parafia obchodziła złoty jubileusz swojego istnienia. Z tej okazji została zakupiona do kościoła parafialnego chrzcielnica. Życzymy 100 lat! Plurimos Annos!

Powrót

Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała jak zawsze jest błogosławieństwo wianuszków i małych dzieci

Powrót

Tradycyjnie w Uroczystoś Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystoś I Komunii Świętej. W tym w naszej parafii roku pierwszy raz w życiu przyjęło do swojego serca Jezusa 14 dzieci.

Powrót

3 maja przeżywaliśmy odpust w kaplicy w Telatynie. W tym roku sumę odpustową celebrował i Słowo Boże głosił ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski - wykładowca KUL.

Powrót

Pod koniec kwietnia w parkanie przy kaplicy zostały zamontowane nowe przęsła, nowa brama i furtki, i tym sposobem została ukończona budowa nowego parkanu przy kaplicy.

Powrót

Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest, Iż mamy zmartwychpowstać, Z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Powrót

W piątek, 25 marca 2022 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu. Także w naszej parafii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie został odmówiony Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który poprzedziła modlitwa różańcowa w intencji pokoju na Ukrainie i zaprzestanie działań wojennych przez Rosję. Warto dodać, że wśród wiernych, którzy przybyli na to wydarzenie byli obecni uchodźcy z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszej wspólnocie i mieszkają u jednej z naszych rodzin. Na zakończenie Liturgii odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów do Ruchu Pomocników Matki Kościoła. Dziesięć osób przez odprawienie rekolekcji Oddanie33 przygotowało się do przystąpienia do tego Ruchu. Widzialnym znakiem tego dzieła było podpisanie Aktu Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.

Powrót

Tradycyjnie po II Niedzieli Wielkiego Postu odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku odbyły sie one w dniach od 14-16 marca. Niestety ze względu na Covid -19, który w ostatniej chwili przed rozpoczęciem rekolekcji zamknął na kwarantannie księdza rekolekcjonistę, rekolekcje poprowadził sam ksiądz proboszcz parafii Żulice.

Powrót

Zegar
Dzisiaj jest

poniedziałek,
15 lipca 2024

(197. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i dr Kościoła

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
8648
Statystyki

stat4u