Wyszukiwanie

Bractwo Drogi Krzyżowej obejmuje szczególnym kultem Chrystusa dźwigającego krzyż i cierpiącego na Krzyżu, rozważaniem Drogi Krzyżowej podzielonej na poszczególne stacje między 14 osób, pamiętając o tym, że Jego zmartwychwstanie jest zwycięstwem nad grzechem i śmiercią.

Rozważanie Drogi Krzyżowej wraz z Maryją, ukazuje nam niepojętą miłość Boga Ojca do każdego człowieka, Jego nieustanną obecność w naszym życiu i troskę o nasze potrzeby.

Jezus Chrystus i Maryja uczą nas odpowiadania na Miłość Boga w Trójcy Jedynego poprzez pełnienie Jego woli w naszym codziennym życiu. Ukazują nam wielką wartość cierpienia, jego przemieniającą moc, gdy jest ono ofiarowane Bogu na wzór Pana Jezusa.

Dlatego chcemy pomagać sobie wzajemnie i dzielić się z innymi ludźmi wiarą, nadzieją i miłością płynącą z męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ona pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.

Przez odprawianie Drogi Krzyżowej Bractwo pragnie:

·       -  uwielbiać Jezusa, który umarł n krzyżu dla naszego zbawienia

·       -  jest jedynym Zbawicielem człowieka,

·       -  wynagradzać za grzechy swoje i całego świata,

- prosić we wszystkich intencjach, które Siostry i Bracia powierzają Bogu rozważając mękę pańską

Zegar
Dzisiaj jest

sobota,
15 czerwca 2024

(167. dzień roku)

Święta

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
6465
Statystyki

stat4u