Wyszukiwanie

 

CEL BETAŃSKIEJ MISJI WSPIERANIA KAPŁANÓW

 

Betańska Misja Wspierania Kapłanów (BMWK)

powstała w pierwszy czwartek lutego 1999 roku. Prowadzona jest przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sł. B. ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie to powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r.

Zadaniem Misji jest: - formacja ludzi świeckich do głębszego poznania i ukochania daru kapłaństwa w Kościele Świętym,

  • roztoczenie jak najszerszego kręgu modlitewnego nad duchowieństwem, aby wypraszać świętości życia dla wszystkich kapłanów,
  • dotarcie z modlitewną opieką imiennie do każdego kapłana, aby ochraniać i wspierać jego posługę.

Powołaniem każdej osoby włączonej do Misji jest bycie cieniem kapłana, aby cicho i dyskretnie poprzedzać jego posługę i ochraniać modlitwą.

Ponieważ Misja powstawała w promieniach Najświętszego Sakramentu, dlatego jej siłą ma być adoracja Eucharystyczna, trwanie przed Obliczem Jezusa w imieniu kapłanów, którzy w tym czasie oddani są apostolstwu. Obecnie Misja obejmuje ponad 6700 osób, które wyraziły zgodę na modlitwę w intencji duchowieństwa i powierzonego imiennie kapłana przez całe swoje życie.

Skupia osoby świeckie różnego wieku i stanu,

  • małżeństwa i całe rodziny,
  • siostry i braci zakonnych różnych zgromadzeń, w tym 30 sióstr betanek,
  • kleryków a także kapłanów wyrażających wolę modlitwy za swoich współbraci w kapłaństwie.

Każda osoba włączona do Misji otrzymuje legitymację przynależności wraz z imieniem kapłana i odpowiednimi modlitwami. W wielu parafiach zawiązały się grupy modlitewne BMWK. Na ich czele stoi osoba odpowiedzialna za działalność grupy i utrzymująca stały kontakt z Misją. Za zgodą księży proboszczów osoby te spotykają się na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu w I czwartki miesiąca.

Misja jest także obecna poza granicami Polski: w Nowym Jorku, na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie, ponadto po kilka osób w Niemczech, Danii, Austrii, Francji i Szwecji a także Australii. Na zaproszenie księży proboszczów przyjeżdżamy także do parafii w całej Polsce, aby przybliżyć i ukazać wielkość kapłaństwa a przez osobisty kontakt zachęcać wiernych do modlitwy za swoich kapłanów.

Kapłani zgłaszani są do Misji przez rodzinę, znajomych, współbraci, lub sami proszą o modlitwę. Niektórzy otrzymują dar modlitwy jako prezent prymicyjny. Dla celów orientacyjnych przy każdym kapłanie zaznaczona jest data święceń, diecezja lub zgromadzenie. Są to wszyscy biskupi polscy, kapłani diecezjalni, zakonni, misjonarze a także ci, którzy porzucili stan kapłański, kapłani z Polski ale też z Niemiec, Czech, Francji, Japonii, Włoch, Danii, Afryki, Białorusi, Litwy, Ukrainy.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Eucharystia za wszystkich kapłanów i osoby modlące się za nich.

W trosce o właściwe spojrzenie na kapłaństwo, Misja włączyła się także w zainicjowanie i powstanie strony internetowej www.kaplani.com.pl aktywnie współpracując w rozwijaniu i promowaniu tej strony.

W latach 2003 - 2009 siedzibą Betańskiej Misji Wspierania kapłanów był Dom Modlitwy za Kapłanów w Gdańsku. Na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego Misja otrzymała błogosławieństwo arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia na dalszą działalność.

W październiku 2009 roku Centrala Misji została przeniesiona z Gdańska do Domu Formacyjno – Rekolekcyjnego w Kazimierzu Dolnym w archidiecezji lubelskiej.

8 grudnia 2007 roku Kongregacja DS. Duchowieństwa wydała list w którym wzywa wiernych do duchowej adopcji kapłanów i adoracji eucharystycznej w ich intencji. Cieszymy się, że członkowie Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów już od 11 lat wpisują się w to obecne wołanie Kościoła, poprzez nieustanne omadlanie powierzonych sobie kapłanów - „duchowych synów”.

Niech zachętą do modlitwy za kapłanów będą słowa Założyciela Sióstr Rodziny Betańskiej, ks. Józefa Małysiaka:

„Błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej pracy."

 

MODLITWY W INTENCJI KAPŁANÓW

 

Modlitwa codzienna do Ducha Świętego za powierzonego kapłana odmawiana przez członków Misji.

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów (wypowiadamy imię księdza).

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów .

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by kapłani, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie: ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

 

 

Modlitwa codzienna do Matki Bożej

Maryjo, Matko Chrystusa – Kapłana,

Matko kapłanów na całym świecie,

Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób,

bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.

 

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,

a teraz wstawiasz się za nami w niebie,

błagamy Cię, módl się za kapłanów!

Módl się do Ojca Niebieskiego,

by posłał robotników na żniwo swoje.

 

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,

którzy będą nam udzielać sakramentów,

będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,

i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

 

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,

by dał nam kapłanów, jakich nam potrzeba,

bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.

Uproś nam kapłanów, którzy będą święci! Amen

Modlitwa odmawiana przez członków Misji.

 

 

 

Modlitwy św. Faustyny za Kościół Święty i Kapłanów

 

Jezu, Oblubieńcze mój Najukochańszy, proszę Cię o triumf Kościoła,o błogosławieństwo dla Ojca Świętego i całego duchowieństwa, o łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo i światło proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu (Dz. s. 109, nr 240).

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie daj nam świętych kapłanów, Ty Sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc Miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz (Dz. s. 360, nr 1052).

 

 

Modlitwa rodziców w intencji syna przygotowującego się do kapłaństwa

 

O Jezu, Wieczny Arcykapłanie, który powierzyłeś kapłanom ważne dzieło zbawienia dusz i który raczyłeś natchnąć mojego syna, krew z mojej krwi i kość z mojej kości, świętym pragnieniem służenia Tobie kiedyś we wzniosłym urzędzie kapłańskim, proszę Cię gorąco, byś mu błogosławił i łaską swoją świętą wspierał, by stawał się coraz godniejszym tego wielkiego zaszczytu.

Użycz mu zdolności i wytrwałości w nauce, stałego postępu w cnocie i świętości. Dopomóż mu, o Jezu przezwyciężyć wszelkie pokusy świata, ciała i szatana, które by mogły zniweczyć jego święte powołanie. Napełnij jego serce gorącą miłością Boga i dusz odkupionych Krwią Twoją Przenajdroższą.

Użycz mi, o Panie, niezasłużonej łaski oglądania kiedyś mego własnego dziecka przybranego w święte szaty kapłańskie, przystępującego do ołtarza Bożego i przyjęcia z jego namaszczonych rąk błogosławieństwa kapłańskiego i Chleba Żywota wiecznego.

Dopóki żyć będę, o Jezu, ofiaruję Tobie dnia każdego przez ręce Maryi, Matki Kapłanów, wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia, ażeby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy kapłanów, a szczególnie mojego syna. Amen.

 

Zegar
Dzisiaj jest

sobota,
15 czerwca 2024

(167. dzień roku)

Święta

Sobota, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

SondaLicznik
Liczba wyświetleń strony:
10601
Statystyki

stat4u